Cite

Ktos

`<cite>`

Znacznik <cite>, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie określa tekstu w nim zawartego jako cytat (do tego powinno się stosować znaczniki <q></code>]] lub [[(X)HTML/Blockquote|<code><blockquote>), a określa źródło cytatu - można go na przykład użyć w stopce strony internetowej zawierającej przedruk z czasopisma, podając oryginalne źródło artykułu. Zwykle nie podaje się w nim łącza do dokumentu internetowego (bo najczęściej stosowany jest do dokumentów, do których nie można podać adresu URL), a tytuł oryginalnego źródła.

Zobacz też:

Przykład użycia

Wpisz

Treść pochodzi z książki <cite>Delphi 7. Kompendium programisty</cite><h3>Wynik</h3>
Treść pochodzi z książki <cite>Delphi 7. Kompendium programisty</cite>

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]]

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy