Cite

Ktos

`<cite>`

Znacznik <cite>, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie określa tekstu w nim zawartego jako cytat (do tego powinno się stosować znaczniki `<q></code> lub <code><blockquote>`), a określa źródło cytatu - można go na przykład użyć w stopce strony internetowej zawierającej przedruk z czasopisma, podając oryginalne źródło artykułu. Zwykle nie podaje się w nim łącza do dokumentu internetowego (bo najczęściej stosowany jest do dokumentów, do których nie można podać adresu URL), a tytuł oryginalnego źródła.

Zobacz też:

Przykład użycia

Wpisz

Treść pochodzi z książki <cite>Delphi 7. Kompendium programisty</cite> ```

Wynik

Treść pochodzi z książki <cite>Delphi 7. Kompendium programisty</cite>

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Title]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]]

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy