<blockquote> - blok cytatu

razor

Znacznik <blockquote> (ang. blok cytatu) jest znacznikiem blokowym, służącym do oznaczania cytowanych, dłuższych fragmentów tekstu.

Działanie

Wcięty z obu stron blok cytatu. Blockquote tworzy równe odstępy po lewej i prawej stronie bloku, który stanowi (o ile nie zostanie to zmienione, np. formatowaniem CSS).

Przykład użycia

<p>Zwykły tekst.</p>
<blockquote>
  <p>Cytowany dłuższy fragment tekstu, wewnątrz znaczników blockquote.</p>
  <p>Kolejny akapit cytowanego fragmentu.</p>
</blockquote> 

Atrybuty

  • Id - identyfikator
  • Class - klasa CSS
  • Style - przypisany styl CSS
  • Lang - język tekstu
  • Dir - kierunek tekstu
  • Title - tytuł sekcji
  • Cite - adres łącza, skąd został zapożyczony cytowany tekst

Zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

1 komentarz

Oo, rzadko spotyka się użytkownika, który po 2 wizytach w serwisie redaguje zgodnie z określonymi zasadami teksty :)
PS. do jakiegoś moderatora: pisze się "rzadko"? :)

//no raczej ;P - M