Blockquote

razor

`

`</h1> <justify>Znacznik blockquote (ang. blok cytatu) jest znacznikiem blokowym, służącym do oznaczania cytowanych, dłuższych fragmentów tekstu.</justify>

Działanie

  • Wcięty z obu stron blok cytatu <justify>Blockquote tworzy równe odstępy po lewej i prawej stronie bloku, który stanowi (o ile nie zostanie to zmienione, np. formatowaniem CSS).

Blockquote może zawierać wyłącznie elementy blokowe języka XHTML.</justify>

Przykład użycia

Zwykły tekst.

</p>

Cytowany dłuższy fragment tekstu, wewnątrz znaczników blockquote.

Kolejny akapit cytowanego fragmentu.<h2>Atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] - język tekstu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]] - kierunek tekstu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]] - tytuł sekcji
* [[(X)HTML/Atrybuty/Cite]] - adres łącza, skąd został zapożyczony cytowany tekst

<h2>Zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

1 komentarz

Oo, rzadko spotyka się użytkownika, który po 2 wizytach w serwisie redaguje zgodnie z określonymi zasadami teksty :)
PS. do jakiegoś moderatora: pisze się "rzadko"? :)

//no raczej ;P - M