Blockquote

razor

`

`</h1> <justify>Znacznik blockquote (ang. blok cytatu) jest znacznikiem blokowym, służącym do oznaczania cytowanych, dłuższych fragmentów tekstu.</justify>

Działanie

  • Wcięty z obu stron blok cytatu <justify>Blockquote tworzy równe odstępy po lewej i prawej stronie bloku, który stanowi (o ile nie zostanie to zmienione, np. formatowaniem CSS).

Blockquote może zawierać wyłącznie elementy blokowe języka XHTML.</justify>

Przykład użycia

Zwykły tekst.

</p>

Cytowany dłuższy fragment tekstu, wewnątrz znaczników blockquote.

Kolejny akapit cytowanego fragmentu.

<code>
 
<h2>Atrybuty</h2>
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Atrybuty/Id">Id</a> - identyfikator
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Atrybuty/Class">Class</a> - klasa CSS
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Atrybuty/Style">Style</a> - przypisany styl CSS
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Atrybuty/Lang">Lang</a> - język tekstu
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Atrybuty/Dir">Dir</a> - kierunek tekstu
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Atrybuty/Title">Title</a> - tytuł sekcji
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Atrybuty/Cite">Cite</a> - adres łącza, skąd został zapożyczony cytowany tekst
 
<h2>Zdarzenia</h2>
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Zdarzenia/Onclick">Onclick</a>
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Zdarzenia/Ondblclick">Ondblclick</a>
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Zdarzenia/Onmousedown">Onmousedown</a>
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Zdarzenia/Onmouseup">Onmouseup</a>
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Zdarzenia/Onmouseover">Onmouseover</a>
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Zdarzenia/Onmousemove">Onmousemove</a>
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Zdarzenia/Onmouseout">Onmouseout</a>
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Zdarzenia/Onkeypress">Onkeypress</a>
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Zdarzenia/Onkeydown">Onkeydown</a>
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Zdarzenia/Onkeyup">Onkeyup</a></code>

1 komentarz

Oo, rzadko spotyka się użytkownika, który po 2 wizytach w serwisie redaguje zgodnie z określonymi zasadami teksty :)
PS. do jakiegoś moderatora: pisze się "rzadko"? :)

//no raczej ;P - M