Html

Ktos

`<html>`

Znacznik Html jest nadrzędnym znacznikiem dokumentów HTML oraz XHTML. Nie ma znaczenia dla treści dokumentu, definiuje jedynie, ze jest to dokument w którymś z tych jezyków oraz określa podstawowe właściwości dokumentu.

Działanie

Definiowanie języka strony, kierunku tekstu, oraz przestrzeni nazw XML (dla dokumentów XHTML).

Znacznik Html musi być jeden w dokumencie, musi być raz zamknięty i otwarty i musi znajdować sie na początku dokumentu, ale tuż za znacznikiem Doctype.

Atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] - definiowanie języka dokumentu * [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]] - definiowanie kierunku tekstu * xmlns - ustalanie przestrzeni nazw XML

Atrybut xmlns

Atrybut xmlns (XML Namespace), wymagany w dokumentach XHTML i nieistniejący w dokumentach HTML, określa przestrzeń nazw XML dla dokumentu XHTML. Ma on tylko i wyłącznie jedną dozwoloną wartość:

http://www.w3.org/1999/xhtml

Sposób użycia

```xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> (...) </html> ```

0 komentarzy