Html

Ktos

`<html>`

Znacznik Html jest nadrzędnym znacznikiem dokumentów HTML oraz XHTML. Nie ma znaczenia dla treści dokumentu, definiuje jedynie, ze jest to dokument w którymś z tych jezyków oraz określa podstawowe właściwości dokumentu.

Działanie

Definiowanie języka strony, kierunku tekstu, oraz przestrzeni nazw XML (dla dokumentów XHTML).

Znacznik Html musi być jeden w dokumencie, musi być raz zamknięty i otwarty i musi znajdować sie na początku dokumentu, ale tuż za znacznikiem Doctype.

Atrybuty

  • Lang - definiowanie języka dokumentu
  • Dir - definiowanie kierunku tekstu
  • xmlns - ustalanie przestrzeni nazw XML

Atrybut xmlns

Atrybut xmlns (XML Namespace), wymagany w dokumentach XHTML i nieistniejący w dokumentach HTML, określa przestrzeń nazw XML dla dokumentu XHTML. Ma on tylko i wyłącznie jedną dozwoloną wartość:

http://www.w3.org/1999/xhtml

Sposób użycia

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE HTML
     PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
(...)
</html>

0 komentarzy