Version

Ktos

Version

Atrybut version znacznika <html> miał w założeniu określać wersję języka HTML w której został stworzony dany dokument. Atrybut ten został zdeprecjonowany, ponieważ stał się nadmiarowy wraz ze wprowadzeniem deklaracji typu dokumentu !DOCTYPE.

Uwaga! Atrybut ten jest oznaczony jako przestarzały i nie jest obecny w wersji Strict językow HTML i XHTML. Nie nalezy go używać, zamiast niego powinno się stosować nowsze techniki - na przykład dla atrybutów odpowiadających za wygląd są to odpowiednie polecenia arkuszy stylów CSS.

Wartość

  • wersja użytego języka HTML

0 komentarzy