Checked

maxi

Checked

Atrybut znacznika <input>. Działa, kiedy atrybut Type jest ustawiony na checkbox lub radio. Powoduje zaznaczenie danego pola.

Wartość

  • brak
Uwaga! W XHTML niedozwolone jest stosowanie atrybutów bez przypisanej wartości i należy użyć pełnej formy: `<element checked="checked">` Podczas gdy w języku HTML można zastosować krótszą wersję: `<element checked="checked">` Różnice między HTML i XHTML.

Przykład użycia

Wpisz


<input type="checkbox" checked="checked" /> To pole wyboru będzie zaznaczone.

<input type="radio" name="field" checked="checked" /> To pole opcji (radio) będzie wybrane domyślnie.
<input type="radio" name="field" /> A to już nie<h3>Wynik</h3>
<input type="checkbox" checked="checked" /> To pole wyboru będzie zaznaczone.

<input type="radio" name="field" checked="checked" /> To pole opcji (radio) będzie wybrane domyślnie.
<input type="radio" name="field" /> A to już nie

<h2>Zobacz też</h2>
* [[(X)HTML/Input]]
* [[(X)HTML/Form]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Type]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Value]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Disabled]]

1 komentarz

Zastosuj odpowiedni szablon: http://4programmers.net/Pomoc/Zasady_redagowania_artyku%C5%82%C3%B3w#id-Dost%C4%99pne-szablony żeby pokazać formę tego atrybutu w HTML i XHTML.