Programowanie w języku Delphi » Typy danych

Wskaźnikowe

  • 2006-01-12 15:57
  • 0 komentarzy
  • 2789 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Wskaźniki są specyficznym typem danych i dość trudnym zagadnieniem, szczególnie dla początkujących programistów. Więcej informacji na temat wykorzystania wskaźników, możesz znaleźć w artykule Wskaźniki.

NazwaKrótki opis
PAnsiCharWskaźnik na typ AnsiChar
PAnsiStringWskaźnik na typ AnsiString
PCharTyp wskaźnikowy, na ciąg znaków typu Char
PCurrencyWskaźnik na typ Currency
PDateTimeWskaźnik na typ TDateTime
PExtendedWskaźnik na typ Extended
PInt64Wskaźnik na typ Int64
Pointer
PShortStringWskaźnik na typ ShortString
PStringWskaźnik na typ String
PVariantWskaźnik na typ Variant
PWideCharWskaźnik na typ WideChar
PWideStringWskaźnik na typ WideString


Zobacz też:
  1. Kafelki
  2. Lista

PWChar

PCurrency

PAnsiChar

PString

PChar

PDateTime

PWideString

PWideChar

PExtended

PShortString

PVariant

PAnsiString

Pointer

PInt64