Pointer

darktemplar

Pointer - typ danych języka Delphi

Pointer to typ danych umożliwiający przechowywanie adresu w pamięci. Jest on zwykle 32-bitową liczbą naturalną, z racji trybu adresowania najpopularniejszych procesorów 32-bitowych. Pointer jest często wykorzystywanym typem danych podczas prac z dynamicznie alokowaną pamięcią.

Istnieje też specjalna wartość wskaźnika, nil, wskazująca na pamięć nieokreśloną (rzeczywiście przybiera wartość 0). Na takich wskaźnikach nie mogą być wykonywane żadne operacje, oprócz modyfikacji wartości samej zmiennej lub przekopiowaniu jej do innej. Próba użycia wskaźnika zawierającego wartość nil zakończy się błędem General Protection Fault (Access Violation lub inaczej SIGSEGV).

Zobacz też:

1 komentarz

Moim zdaniem opis jest niekompletny; brak też jakiegoś przykładu.