Programowanie w języku Delphi

MonthsBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarze
 • 1168 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
MonthsBetween
Moduł: DateUtils

function MonthsBetween(const ANow, AThen: TDateTime): Integer;

Funkcja zwraca różnicę miesięcy pomiędzy dwoma datami typu TDateTime, przekazanymi w parametrach ANow i AThen. Oto przykład wykorzystania:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 A, B : TDateTime;
 Result : Integer;
begin
 A := Now;
 B := EncodeDate(2007, 06, 10);
 Result := MonthsBetween(A, B);
 
 Writeln('Różnica miesięcy: ' + IntToStr(Result));
 
 Readln;
end.


Zobacz też:

2 komentarze

Coldpeer 2008-01-12 16:51

Przebudowałem tekst, teraz wygląda bardziej przystępnie.

Oleksy_Adam 2008-01-12 16:13

Dziwny przykład - sprawi, że używanie w kodzie stanie się nieczytelne. Rozmiar kodu taki sam, te same parametry, ten sam rezultat obliczeń - po co komplikować???

 LiczbaDni := ObliczDoWakacji(Data1, Data2);
 LiczbaDni := MonthsBeween(Data1, Data2);


Kompletnie nie mogę dojść sensu przykładu