Programowanie w języku Delphi

WeeksBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 699 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
WeeksBetween
Moduł: DateUtils

function WeeksBetween(const ANow, AThen: TDateTime): Integer;

Funkcja zwraca różnicę tygodni pomiędzy dwoma datami typu TDateTime, przekazanymi w parametrach ANow i AThen. Oto przykład wykorzystania:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 A, B : TDateTime;
 Result : Integer;
begin
 A := Now;
 B := EncodeDate(2007, 06, 10);
 Result := WeeksBetween(A, B);
 
 Writeln('Różnica tygodni: ' + IntToStr(Result));
 
 Readln;
end.


Zobacz też: