DaysBetween

liceum2
DaysBetween
Moduł: DateUtils
function DaysBetween(const ANow, AThen: TDateTime): Integer;

Funkcja oblicza różnicę dni pomiędzy dwoma datami typu TDateTime, przekazanymi w parametrach ANow i AThen. Oto przykład wykorzystania:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  A, B : TDateTime;
  Result : Integer;
begin
  A := Now;
  B := EncodeDate(2007, 06, 10);
  Result := DaysBetween(A, B);

  Writeln('Różnica dni: ' + IntToStr(Result));

  Readln;
end.

Zobacz też:

2 komentarzy

1) Stosujemy polskie znaki
2) Przypisujemy tekst do danej kategorii
3) Stosujemy zasady opisane w tekscie "Pomoc" (link na glownej stronie)
4) Moze jakis szerszy opis, przyklad? Zobacz jak to jest w innych tekstach

Poprawilem, ale tylko troszke, tak na szybko - bez przykladu.

może coś więcej? :> jakiś przykład? :>
BTW: przyjęło się, że deklarację funkcji wkleja się do <code class="delphi"> ;)