DaysBetween

liceum2
DaysBetween
Moduł: DateUtils
```delphi function DaysBetween(const ANow, AThen: TDateTime): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] oblicza różnicę dni pomiędzy dwoma datami typu [[Delphi/TDateTime]], przekazanymi w parametrach ANow i AThen. Oto przykład wykorzystania:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, DateUtils;

var
 A, B : TDateTime;
 Result : Integer;
begin
 A := Now;
 B := EncodeDate(2007, 06, 10);
 Result := DaysBetween(A, B);

 Writeln('Różnica dni: ' + IntToStr(Result));

 Readln;
end.

Zobacz też:

2 komentarzy

 1. Stosujemy polskie znaki
 2. Przypisujemy tekst do danej kategorii
 3. Stosujemy zasady opisane w tekscie "Pomoc" (link na glownej stronie)
 4. Moze jakis szerszy opis, przyklad? Zobacz jak to jest w innych tekstach

Poprawilem, ale tylko troszke, tak na szybko - bez przykladu.

może coś więcej? :> jakiś przykład? :>
BTW: przyjęło się, że deklarację funkcji wkleja się do <code class="delphi"> ;)