Moduły » DateUtils

YearSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 634 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
YearSpan
Moduł: DateUtils

function YearSpan(const ANow, AThen: TDateTime): Double;

Funkcja zwraca różnicę (w latach) dwóch wartości typu TDateTime: ANow oraz AThen. W odróżnieniu od funkcji YearsBetween, zwracana jest wartość typu Double która nie jest zaokrąglana:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 Foo : Double;
 Bar : Integer;
begin
 Foo := YearSpan(Now, EncodeDate(2005, 06, 30));
 Bar := YearsBetween(Now, EncodeDate(2005, 06, 30));
 Writeln('Różnica w latach: ' + FloatToStr(Foo)); // np. wyświetli 1.3
 Writeln('Różnica w latach: ' + IntToStr(Bar));
 
 Readln;
end.


Zobacz też: