Programowanie w języku Delphi

HourSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 862 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
HourSpan
Moduł: DateUtils

function HourSpan(const ANow, AThen: TDateTime): Double;

Funkcja zwraca różnicę (w godzinach) pomiędzy dwoma datami przekazanymi w parametrach ANow oraz AThen. W odróżnieniu od HoursBetween, funkcja zwraca wartość typu Double (niezaokrąglona):

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 Foo : Double;
 Bar : Integer;
begin
 Foo := HourSpan(Now, EncodeDate(2006, 06, 30));
 Bar := HoursBetween(Now, EncodeDate(2006, 06, 30));
 Writeln('Różnica godzin: ' + FloatToStr(Foo));
 Writeln('Różnica godzin: ' + IntToStr(Bar));
 
 Readln;
end.


Zobacz też: