Programowanie w języku Delphi

DaySpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1084 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
DaySpan
Moduł: DateUtils

function DaySpan(const ANow, AThen: TDateTime): Double;

Funkcja zwraca ilość dni różnicy pomiędzy dwoma datami przekazanymi w parametrach ANow oraz AThen. Różnica pomiędzy funkcją DaysBetween jest taka, iż funkcja ta zlicza jedynie całe dnie. Przykładowo:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 Foo : Double;
 Bar : Integer;
begin
 Foo := DaySpan(Now, EncodeDate(2006, 06, 30));
 Bar := DaysBetween(Now, EncodeDate(2006, 06, 30));
 Writeln('Różnica dni: ' + FloatToStr(Foo));
 Writeln('Różnica dni: ' + IntToStr(Bar));
 
 Readln;
end.


Zobacz też: