Moduły » DateUtils

MiliSecondsBetween

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 701 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
MilliSecondsBetween
Moduł: DateUtils

function MilliSecondsBetween(const ANow, AThen: TDateTime): Int64;

Funkcja zwraca różnicę milisekund pomiędzy dwoma datami typu TDateTime, przekazanymi w parametrach ANow i AThen. Oto przykład wykorzystania:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 A, B : TDateTime;
 Result : Int64;
begin
 A := Now;
 B := EncodeDate(2007, 06, 10);
 Result := MilliSecondsBetween(A, B);
 
 Writeln('Różnica milisekund: ' + IntToStr(Result));
 
 Readln;
end.


Zobacz też: