Programowanie w języku Delphi

IncWeek

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 1111 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
IncWeek
Moduł: DateUtils

function IncWeek(const AValue: TDateTime; const ANumberOfWeeks: Integer = 1): TDateTime;

Funkcja zwiększa ilość tygodni w wartości określającej datę (przekazanej w parametrze AValue). Parametr ANumberOfWeeks oznacza ilość tygodni o jakie zostanie zwiększona wartość daty:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  dtNow : TDateTime;
begin
  dtNow := Now;
  Writeln('Dzisiaj jest: ' + DateTimeToStr(dtNow));
  Writeln('Za tydzień o tej porze będzie: ' + DateTimeToStr(IncWeek(dtNow)));
 
  Readln;
end.


Zobacz też: