Programowanie w języku Delphi

IncMinute

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 1158 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
InMinute
Moduł: DateUtils

function IncMinute(const AValue: TDateTime; const ANumberOfMinutes: Int64 = 1): TDateTime;

Funkcja zwraca wartość daty/czasu zapisaną w postaci typu TDateTime, w której liczba minut zostanie zwiększona o wartość parametru ANumberOfMinutes. Wartość tego parametru może być ujemna.

Oto przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
begin
  Writeln('Godzina: ' + TimeToStr(Now));
  Writeln('Za 10 min. będzie: ' + TimeToStr(IncMinute(Now, 10)));
 
  Readln;
end.

Zobacz też: