Programowanie w języku Delphi

IncDay

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 1771 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
IncDay
Moduł: DateUtils

function IncDay(const AValue: TDateTime; const ANumberOfDays: Integer = 1): TDateTime;

Funkcja zwraca datę i czas zapisaną w postaci typu TDateTime, w której dzień powiększony jest o ilość dni określonych w parametrze ANumberOfDays. Wartość tego parametru może być ujemna.

Oto przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ' + DateToStr(Now));
  Writeln('Jutro będzie: ' + DateToStr(IncDay(Now)));
 
  Readln;
end.


Zobacz też: