Programowanie w języku C#

True

true - słowo kluczowe języka C#

Słowo true to literał, używany w połączeniu z typem bool oraz instrukcjami warunkowymi. Przykładowo:

bool B = true;
Console.WriteLine(B ? "Prawda" : "Fałsz");


Oznacza wartość prawdziwą w połączeniu z typem bool:

bool B = true;
 
if (B == true)
{
// kod
}


Zobacz też: