Programowanie w języku C#

False

false - słowo kluczowe języka C#

Słowo false to literał, używany w połączeniu z typem bool oraz instrukcjami warunkowymi. Przykładowo:

bool B = false
Console.WriteLine(B ? "Prawda" : "Fałsz");


Oznacza wartość prawdziwą w połączeniu z typem bool:

bool B = false;
 
if (B == false)
{
// kod
}


Zobacz też: