CSS

Text-decoration

  • 0 komentarzy
  • 2956 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
text-decoration - definiuje dekoracje elementu, możliwe wartości to:
  • none - brak dekoracji, wartość domyślna
  • underline - podkreślenie
  • line-through - przekreślenie
  • overline - nadkreślenie
  • blink - migotanie tekstu
<div style="text-decoration: underline">podkreślenie</div>
<div style="text-decoration: line-through">przekreślenie</div>
<div style="text-decoration: overline">nadkreślenie</div>
<div style="text-decoration: blink">migotanie tekstu</div>

podkreślenie

przekreślenie

nadkreślenie

migotanie tekstu


Możliwe jest łączenie kilku wartości:
<div style="text-decoration: underline line-through overline blink">podkreślony, przekreślony, nadkreślony i migający</div>


podkreślony, przekreślony, nadkreślony i migający


Polecenia pokrewne


Odpowiednik html


Wersja specyfikacji


Wsparcie przeglądarek


  • Opera 3.5, wartość blink od wersji 7
  • Internet Explorer 3 z wyjątkiem wartości "blink", której nie wspiera do dziś