CSS

Border

  • 2007-01-04 18:49
  • 0 komentarzy
  • 2077 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Border definiuje cechy obramowania elementu. Można zawrzeć w nim jednocześnie style border-width, border-style i border-color.

Grubość obramowania


border: 1px


Grubość podaje sie w jednostkach miary, zobacz: jednostki.

Styl obramowania


Ustala styl wszystkich czterech krawędzi, zobacz border-style.

Kolor obramowania


border: red


Kolor można zadeklarować jako jedną z 16 stałych lub w formacie rgb: #xxyyzz gdzie "xx" to zapisana szesnastkowo składowa czerwona, "yy" zielona a "zz" niebieska (np. #FFFFFF dla białego), można też użyć formy skróconej #xyz. Można też użyć zapisu rgb(<i>r</i>, <i>g</i>, <i>b</i>), w którym stosuje się liczby dziesiętne.

CSS3 wprowadza trzy nowe sposoby deklarowania koloru rgb z kanałem alfa, odcień nasycenie jasność, odcień nasycenie jasność z kanałem alfa


Wartości mieszane


Border może definiować jednocześnie wszystkie 3 style, np

border: 1px solid red


Polecenia pokrewneOdpowiednik htmlWersja specyfikacjiWsparcie przeglądarek


  • Opera 3.5
  • Internet Explorer 4