Programowanie w języku C/C++

Class

 • 2006-05-13 12:35
 • 0 komentarzy
 • 2048 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
class - słowo kluczowe, używane przy deklaracji klasy.

<classkey> <nazwa_klasy> <lista klas bazowych>
{
 <lista_składowych>
};


 • classkey: moze być class, struct lub union; (*)
 • nazwa_klasy: unikalna nazwa w obrębie zakresu widoczności
 • lista_klas_bazowych: lista (po przecinku) klas, z których dana klasa dziedziczy
 • lista_składowych: metody i atrybuty klasy.

Przykład


class Bazowa
{
 private: // można pominąć, gdyż domyślnie składowe są prywatne
  int x;  
 
 public:
  int y;
  int metoda1(void);
 
 protected:
  int z;
};
 
class Pochodna: public Bazowa 
/* słowo kluczowe public to w tym wypadku tzw. tryb dziedziczenia
  inne możliwe tryby to protected i private*/
{
 int atrybut;
};           


(*) np. o strukturze możemy myśleć jak o klasie, której wszystkie atrybuty są publiczne oraz pozbawionej jakochkolwiek metod.

Zobacz też: