(X)HTML » Atrybuty

Checked

  • 2008-02-09 12:02
  • 1 komentarz
  • 772 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy

Checked


Atrybut znacznika <input>. Działa, kiedy atrybut Type jest ustawiony na checkbox lub radio. Powoduje zaznaczenie danego pola.

Wartość


  • brak


Uwaga!
W XHTML niedozwolone jest stosowanie atrybutów bez przypisanej wartości i należy użyć pełnej formy:
<element checked="checked">

Podczas gdy w języku HTML można zastosować krótszą wersję:
<element checked>

<right>Różnice między HTML i XHTML</right>


Przykład użycia


Wpisz


<input type="checkbox" checked="checked" /> To pole wyboru będzie zaznaczone.
 
<input type="radio" name="field" checked="checked" /> To pole opcji (radio) będzie wybrane domyślnie.
<input type="radio" name="field" /> A to już nie


Wynik


<input type="checkbox" checked="checked" /> To pole wyboru będzie zaznaczone.

<input type="radio" name="field" checked="checked" /> To pole opcji (radio) będzie wybrane domyślnie.
<input type="radio" name="field" /> A to już nie

Zobacz też


1 komentarz

Ktos 2008-02-08 16:22

Zastosuj odpowiedni szablon: http://4p[...]/Pomoc/Zasady_redagowania_artyku%C5%82%C3%B3w#id-Dost%C4%99pne-szablony żeby pokazać formę tego atrybutu w HTML i XHTML.