Window

Coldpeer

Obiekt window wyróżnia się od innych obiektów. Jest to obiekt najwyższego poziomu w dokumencie HTML oraz XHTML. Posiada kilkanaście obiektów potomnych, które można podzielić na:

  • Obiekt document
  • Obiekty środowiskowe: Location, history, Navigator i Screen
  • Obiekty rdzenia języka: wszystkie inne
    Oprócz słowa window, które oznacza obiekt window aktualnego okna, możemy używać słów parent, self i top - bowiem są one obiektami window.
Każda ramka to obiekt `window`

Metody

MetodaOpis
alertWyświetla okno ostrzegawcze
closeZamyka okno przeglądarki
confirmWyświetla okno z dwoma przyciskami OK i CANCEL
openOtwiera nowe okno przeglądarki
PromptWyświetla okno dialogowe do wprowadzenia danych
scrollByOdpowiada za przesuwanie zawartości okna

Właściwości

WłaściwośćOpis
defaultStatusDomyślny tekst na pasku stanu
`frames[]`Macierz ramek potomnych w oknie; porządek w macierzy odpowiada porządkowi definiowania w dokumencie
frames.lengthLiczba zdefiniowanych ramek
nameWewnętrzny identyfikator okna otwartego metodą window.open
parentOkno rodzicielskie ramki potomnej w zestawie zdefiniowanym znacznikiem `<frameset>`
selfBieżące okno
statusOkreśla tekst na pasku stanu
topOkno najwyższego rzędu, które jest właścicielem wszystkich widocznych ramek; okna 'top' są swymi własnymi rodzicami

0 komentarzy