Window

Coldpeer

Obiekt window wyróżnia się od innych obiektów. Jest to obiekt najwyższego poziomu w dokumencie HTML oraz XHTML. Posiada kilkanaście obiektów potomnych, które można podzielić na:

  • Obiekt document
  • Obiekty środowiskowe: Location, history, Navigator i Screen
  • Obiekty rdzenia języka: wszystkie inne
    Oprócz słowa window, które oznacza obiekt window aktualnego okna, możemy używać słów parent, self i top - bowiem są one obiektami window.

Każda ramka to obiekt window

Metody

MetodaOpis
[[JavaScript/alert]]Wyświetla okno ostrzegawcze
[[JavaScript/close]]Zamyka okno przeglądarki
[[JavaScript/confirm]]Wyświetla okno z dwoma przyciskami OK i CANCEL
[[JavaScript/open]]Otwiera nowe okno przeglądarki
[[JavaScript/prompt]]Wyświetla okno dialogowe do wprowadzenia danych
[[JavaScript/scrollBy]]Odpowiada za przesuwanie zawartości okna

Właściwości

WłaściwośćOpis
[[JavaScript/defaultStatus]]Domyślny tekst na pasku stanu
[[JavaScript/frames[]|`frames[]`]]Macierz ramek potomnych w oknie; porządek w macierzy odpowiada porządkowi definiowania w dokumencie
[[JavaScript/frames.length]]Liczba zdefiniowanych ramek
[[JavaScript/name]]Wewnętrzny identyfikator okna otwartego metodą [[JavaScript/Open|window.open]]
[[JavaScript/parent]]Okno rodzicielskie ramki potomnej w zestawie zdefiniowanym znacznikiem [[(X)HTML/Frameset|`<frameset>`]]
[[JavaScript/self]]Bieżące okno
[[JavaScript/status]]Określa tekst na pasku stanu
[[JavaScript/top]]Okno najwyższego rzędu, które jest właścicielem wszystkich widocznych ramek; okna 'top' są swymi własnymi rodzicami

0 komentarzy