Location

Coldpeer

Poprzez obiekt location możemy dostać się do informacji o adresie URL strony.

Metody

MetodaOpis
[[JavaScript/assign]]Przypisuje nowy adres URL do obiektu `Location`
[[JavaScript/reload]]Odświeża bieżącą stronę
[[JavaScript/replace]]Ładuje nową stronę z nadpisaniem w historii strony

Właściwości

WłaściwośćOpis
[[JavaScript/hash]]Nazwa kotwicy przekazana w adresie URL
[[JavaScript/host]]Host wraz z portem z aktualnego adresu URL
[[JavaScript/hostname]]Nazwa hosta adresu URL
[[JavaScript/href]]Pełny adres URL strony
[[JavaScript/pathname]]Ścieżka dostępu do pliku w adresie URL
[[JavaScript/port]]Numer portu pobrany z adresu URL
[[JavaScript/protocol]]Nazwa protokołu wykorzystywanego w adresie URL
[[JavaScript/search]]Tekst parametrów adresu
[[JavaScript/target]]Wartość [[(X)HTML/Atrybuty|atrybutu]] [[(X)HTML/Atrybuty/target]] odnośnika

0 komentarzy