Time

Coldpeer
time_t  time (time_t * timer);

Funkcja służy do odczytu czasu, który upłynął od 1 stycznia 1970 roku godziny 0:00:00.

Przykład

#include <stdio.h>
#include <time.h> 
int main (void)
{
   printf ("Od 1 stycznia 1970 r. godz. 0:0:0 GMT upłynęło %ld sekund", time(NULL));
   return 0;
}

1 komentarz

Kooba: "kategoria C,C ? dziwne :|"
Żeby tego uniknąć, pierw przenieś tekst do C poprzez "Przenieś", a potem dopiero wstaw {{Cat}} do tekstu.