Standard ISO

Artykuł został umieszczony na liście [[Zalazki artykulow|Zalążków artykułów]]. Jeżeli możesz rozbuduj go!

W 1998 roku wprowadzono w C++ standard ISO (ISO/IEC 14882-1998 "Information Technology - Programming Languages - C++"), który zastąpił nieformalny standard ARM stworzony przez Bjarne Stroustrup i Margaret Ellis. Standard ISO zrywa wsteczną zgodność z ARM, wprowadzając pewne zmiany w Bibliotece standardowej (zmiana nazw plików nagłówkowych, STL, jednolity typ String) i dodająć do języka kilka nowych elementów, takich jak zmiana sposobu rzutowania, Szablony klas i Szablony funkcji, przestrzenie nazw.

Zobacz też:
*Wiki na temat ISO/IEC 14882
*Strona komitetu standaryzującego ds. C++
*... w tym, imponująca ilość dokumentów, prezentacji, bugów, itp

0 komentarzy