OpenIcon

ŁF
// C
BOOL OpenIcon(
  HWND hWnd
);
// Delphi
function OpenIcon(hWnd : HWND): boolean; stdcall;

Funkcja OpenIcon przywraca poprzedni rozmiar i pozycję okna i aktywuje je.

Parametry:
hWnd
Uchwyt okna, na którym ma być przeprowadzona operacja.

Zwracana wartość
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca wartość różną od zera (True).

{{Template:NULLGetLastError|0 (False)}}

Uwagi
OpenIcon wysyła komunikat WM QUERYOPEN do okna o podanym uchwycie.

Zobacz też:

0 komentarzy