IsIconic

ŁF
// C
BOOL IsIconic(
  HWND hWnd
);
// Delphi
function IsIconic(hWnd : HWND): boolean; stdcall;

Funkcja IsIconic sprawdza, czy okno o podanym uchwycie jest zminimalizowane.

Parametry:
hWnd
Uchwyt okna do sprawdzenia.

Zwracana wartość
Jeśli parametr hWnd zawierał uchwyt zminimalizowanego okna, zwracana jest niezerowa wartość (true), w przeciwnym wypadku zwrócone zostaje zero (false).

Zobacz też:

0 komentarzy