_13th_Dragon

45797 punktów #3 / 6353
5 pkt za Ocena postu
2019-12-07 21:07

#include <iostream> using namespace std; int main() { size_t n,count=0; cin>>n; for(...

15 pkt za Akceptacja postu
2019-12-07 21:07

#include <iostream> using namespace std; int main() { size_t n,count=0; cin>>n; for(...

15 pkt za Akceptacja postu
2019-12-06 22:06

Niezbyt rozumiem co nie jasne? piszesz: f(x) = x^2 - sin(x) - 1 obliczasz odległość...

5 pkt za Ocena postu
2019-12-06 13:52

Sugerowane rozwiązanie Pisane s palca #include <stdio.h> #include <stdlib.h> void bi...

5 pkt za Ocena postu
2019-12-05 22:09

Tego zadania nie da się wykonać. od -25 do 43 -stniej 69 liczb z których tylko 1/3 p...

5 pkt za Ocena postu
2019-12-05 13:13

for (int i=0;i<22;++i) cout<<(4-rand()%4)<<endl;

5 pkt za Ocena postu
2019-12-04 22:22

Może ale zbyt rozwlekłe: for(int i=0;i<N;++i,scanf("%lf",ptab++)) printf("\nPodaj el...

5 pkt za Ocena postu
2019-12-04 21:58

Maksymalna liczba kiedy cały czas idziemy w górę i jest to suma ciągu arytmetycznego...

5 pkt za Ocena postu
2019-12-04 20:32

#include <iostream> using namespace std; int main() { size_t n,count=0; cin>>n; for(...

5 pkt za Ocena postu
2019-12-04 18:50

#include <iostream> using namespace std; int main() { size_t n,count=0; cin>>n; for(...