Michał Kuliński

  • Postów: 35
  • Komentarzy: 53
  • Głosów oddanych: 136
  • Głosów otrzymanych: 25