Void

Jojersztajner

void - słowo kluczowe języka JavaScript (EcmaScript)

Składnia:
<b>void</b>(<var>wyrażenie</var>)

Użycie słowa kluczowego <b>void</b> powoduje obliczenie wartości wyrażenia w nawiasie, a następnie zwrócenie wartości undefined, niezależnie od wyniku.

Przykład:

function hide(obj)
{
  if (!obj)
   return void(0);            // wyjście z funkcji
  document.getElementById(obj).style.display = 'none';
}

Zobacz też

0 komentarzy