Null

programik3

null - Słowo kluczowe języku JavaScript.

To słowo kluczowe oznacza brak danych w danej zmiennej lub funkcjach które zawierają dane.

zmienna = null;
if (zmienna == null) {
alert ("Pusto!");
}

1 komentarz

mógłby ktoś to lepiej rozwinąć