SQRT1 2

Coldpeer
Math.SQRT1_2
Uwaga! Ograniczenie techniczne - pomimo, iż w tytule widziana jest nazwa "SQRT1 2", należy ją traktować jako "SQRT1_2" (podmyślnik między 1 a 2).
[[JavaScript/Właściwości|Właściwość]] obiektu [[JavaScript/Obiekty/Math]] wyświetla odwrotność pierwiastka kwadratowego z 2. Spójrz na przykład:
alert(Math.SQRT1_2);

Komunikat wyświetli:

0.7071067811865476

Zobacz też:

0 komentarzy