Max

Coldpeer
Math.max(x, y);

Metoda obiektu Math zwraca tzw. większą z dwóch liczb przekazanych do parametrów x i y. Spójrz na przykład:

alert(Math.max(10, 3));

Komunikat wyświetli: 10, ponieważ liczba 10 (przekazana w pierwszym parametrze) jest większa od 3. Inny przykład:

alert(Math.max(2, 4));

Komunikat wyświetli oczywiście:

4

Zobacz też:

0 komentarzy