Atan2

Coldpeer
Math.atan2(x, y);

Metoda obiektu Math zwraca kąt od osi x do punktu y. Spójrz na przykład:

alert(Math.atan2(4, 2));

Komunikat wyświetli:

1.1071487177940904

Zobacz też:

0 komentarzy