Abs

Coldpeer
Math.abs(x);

Metoda obiektu Math oblicza wartość bezwzględną z liczby przekazanej w parametrze x. Spójrz na przykład:

alert(Math.abs(-4));

Komunikat wyświetli:

4

Zobacz też:

0 komentarzy