Chcę skorzystać z pspell! Ale mam kilka problemów!

  1. Gdy chcę wykonać poniższy skrypt:
 $dict = pspell_new("pl","", "","",(PSPELL_NORMAL));
 $text = $_POST['f_text'];
 echo 'Spell check'."n";
 $begin = 0;
 $end = strpos($text, ' ');
 $checked = '';
 if($end===false)exit;
 do{
 $word = substr($text,$begin,$end-$begin);
 $safe_word= str_replace(array('.', ', ', ';', '(', ')'),'', trim($word));
 if(pspell_check($dict,$safe_word)){
 $checked .= $word.'';
 }else{
 $checked .= '<a target="_blank" href="suggest.php?word='.$safe_word.'"><span style="color:red">'.$word.'</span></a>';
 }
 $begin = strpos($text, ' ',$end-1);
 if($begin===false)break;
 $end = strpos($text, ' ',$begin+1);
 if($end===false)$end = strlen($text);
 }while(true);
 echo $checked;

Zdobyty gdzieś w internecie to system zwraca mi błąd: "Instrukcja spod 0x01171137 odwołuje się do pamięci pod adresem Jakimś. Pamięć nie może być read". Nie mam pojęcia czy wina jest po stronie PHP czy gdzie indziej. Mam php_pspell.dlll oraz aspell-15.dll !

  1. Problem polega na tym, że kodem:
 $dict = pspell_new("pl","", "","",(PSPELL_NORMAL));

Tworzymy dowiązanie do nowego słownika. Ale gdzie mam umieścić ten słownik i <ort>z kąd</ort> go pobrac. Pobrałem: aspell5-pl-6.0_20061212-0 ale w katalogu znajduje się kilka plików, a który właściwie jest bazą -słownikiem??!