Sumowanie elementów list - Python

0

Załóżmy, że dane są dwie listy A i B liczb naturalnych, posortowane rosnąco oraz dana liczba naturalna x. Napisać program, który sprawdza, czy istnieją takie a z listy A i b z listy b, że x=a+b. Rozwiązanie ,,brzydkie" (a w zasadzie nieoptymalne), czyli metodą ,,brute force" (o złożoności kwadratowej) jest za 2 punkty, rozwiązanie ciekawsze (o lepszym rzędzie złożoności) za 4 punkty.

Pomoże ktoś? Poniższy program który napisałam mi niestety nie działa.

print('Podaj x:')
x = input()

def sumujdox(A,B):
 n=len(A)
 a=A[0]
 m=len(B)
 b=B[0]

 for i in range(n):
  a=A[i]

  for j in range(m):
   b=B[j]
   if x == a+b:
     print ('a=',a,'b=',b)

   else:
     j=j+1

  if x == a+b:
   print ('a=',a,'b=',b)

  else:
   i=i+1

L1=[0,1,2,3,9]
L2=[0,1,3,4,6] 

print(sumujdox(L1,L2))

0

Przekombinowałeś, ale próbowałeś więc masz działające wersje


x = 9

def czteryp(taba, tabb):
  def szukbin(liczba, tab):
    lewo = 0
    prawo = len(tab) - 1
    while lewo < prawo:
      srod = int((lewo + prawo ) / 2)
      if tab[srod] < liczba:
        lewo = srod + 1
      else:
        prawo = srod
    if tab[prawo] == liczba:
      return prawo
    return -1
  for liczba in taba:
    tymcz = szukbin(x - liczba, tabb)
    if tymcz != -1:
      return ("szukan to", liczba, tabb[tymcz])
  return("brak")

def dwap(taba, tabb):
  for liczba in taba:
     if x - liczba in tabb:
      return ("szukan to", liczba, x - liczba)
  return("brak")


L1=[0,1,2,3,9]
L2=[0,1,3,4,6] 
print(czteryp(L1,L2))
print(dwap(L1,L2))

edit: zapomniałem wspomnieć że wersję za 4 punkty da się jeszcze trochę przyśpieszyć, zastanów się jak.

0

Dziękuję, ale problem jest taki, że kompletnie nie rozumiem co się dzieje w tym programie po kolei. Nie dało by się jakoś poprawić tego, co napisałam? Jesteśmy na poziomie początkującym.

0

Tylko, że program przestaje działać, jak jedna lista jest dłuższa od drugiej. To na pewno nie miało być coś takiego, bo to po prostu jest jeszcze dla nas za trudne - przed tym zadaniem mieliśmy wyszukiwanie elementu maksymalnego w liście.

0

Masz tak jak chyba próbowałaś zrobić, ale moje rozwiązanie jest bardziej "pythonowe":

x = 11

def dwap(taba, tabb):
  for i in range(len(taba)):
    for j in range(len(tabb)):
      if taba[i] + tabb[j] == x:
        return (taba[i], tabb[j])
  return("brak")


L1=[0,1,2,3,9]
L2=[0,1,3,4,6] 
print(dwap(L1,L2))
0

O, to jest zdecydowanie to co miałam na myśli. Pytanie tylko co zrobić, żeby program nie kończył po znalezieniu pierwszej pary, bo np. jeśli w L2 dopiszę 2 i dam x=5, to powinno mi dać (1,4) oraz (2,3)

0

w takim razie najłatwiej będzie zrobić listę z wynikami, ograniczałem się do pierwszego żeby było szybciej.

x = 9def dwap(taba, tabb):
  wynik = []
  for i in range(len(taba)):
    for j in range(len(tabb)):
      if taba[i] + tabb[j] == x:
         wynik.append([taba[i], tabb[j]])
  if len(wynik) == 0:
    return ("brak")
  return wynik


L1=[0,1,2,3,9]
L2=[0,1,3,4,6] 
print(dwap(L1,L2))

Zadanie domowe: stringi w Pythonie i jak umieszczać w nich wyniki obliczeń, bo nauczyciel / wykladowca / itp pewnie sobie tego zażyczy.

0

Super :) Bardzo dziękuję

0

Hm, chyba nie ma sensu parsować wszystkich elementów, które spełniają x > a i x > b, skoro mamy mieć sumę x = a + b.

from bisect import bisect_left
from itertools import product

x = 35
L1 = [2, 7, 14, 25, 25, 28, 32, 39, 42, 49]
L2 = [1, 2, 5, 7, 15, 18, 21, 29, 38, 45, 47, 50]

L1 = L1[:bisect_left(L1, x)]
L2 = L2[:bisect_left(L2, x)]
result = [i for i in product(L1, L2) if sum(i) == x] # [(14, 21), (28, 7)]

Edit: product zamiast combinations.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1