Odbijanie piłeczki

0

Cześć,
na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem początkującym programistą Pythona, więc nie bijcie, jeśli popełniłem jakieś błędy w kodzie, to proszę o konstruktywną krytykę i porady, a nie wiadro pomyj na twarz.
Chciałbym dodać do własności odbijanej piłki, taką, która sprawi, że w zależności od tego, jak blisko krawędzi znajduje się piłka przy odbiciu, to proporcjonalnie szybciej będzie leciała w górę (jeśli znajduje się na górnej połowie prostokąta), lub w dół (jeśli znajduje się na dolnej części prostokąta), konkretnie chodzi o metodę move klasy Ball. Proszę o jakieś propozycje.

# zaimportowanie modułu pygame
import pygame

# tworzenie okienka
pygame.init()
win = pygame.display.set_mode((500, 500))

# funkcja clock do ustawienia ilości FPS
clock = pygame.time.Clock()

# załadowanie obrazu tła
bg = pygame.image.load("bg.jpg")

class Rectangle(object):
  """Tworzy obiekt prostokąta w okienku"""
  def __init__(self, x, y, width, height, vel):
    self.x = x
    self.y = y
    self.width = width
    self.height = height
    self.vel = vel
    self.up = False
    self.down = False

  def draw(self, window):
    """Rysuje prostokąt"""
    pygame.draw.rect(window, (255, 0, 0), (self.x, self.y, self.width, self.height))

  def move(self):
    """Umożliwia zmianę położenia prostokąta w okienku"""
    self.keys = pygame.key.get_pressed()
    if self.keys[pygame.K_UP] and self.y >= 0:
      self.y -= self.vel
    elif self.keys[pygame.K_DOWN] and self.y <= 500 - self.height:
      self.y += self.vel

class Ball(object):
  """Tworzy obiekt piłki w okienku"""
  def __init__(self, x, y, facing, vel):
    self.x = x
    self.y = y
    self.facing = facing
    self.vel = vel
    self.move_up = False
    self.move_down = False

  def draw(self, window):
    """Rysuje piłkę w okienku"""
    pygame.draw.circle(window, (0, 255, 0), (self.x, self.y), 10)

  def move(self):
    """Umożliwa zmianę położenia piłki"""
    self.x += self.vel * self.facing
    # Seria warunków sprawdząjących, czy piłka dotkyka prostokąta
    if player.x + player.width + 10 >= self.x:
      if self.y in range(player.y, player.y + player.height):

        # Warunki sprawdzające na której połowie prostokąta znajduje się piłka
        if self.y in range(player.y, player.y + player.height//2 - 10):
          self.move_up = True
          self.move_down = False
        elif self.y in range(player.y + player.height//2, player.y + player.height + 10):
          self.move_down = True
          self.move_up = False
        self.facing = self.facing * -1
#    print(player.y, player.y + player.height)

    # Ustalenie wartości wznoszenia i opadania
    if self.move_up:
      self.y -= 1
    elif self.move_down:
      self.y += 1
    else:
      self.y += 0

    # Tworzenie ścian w okienku
    if self.x >= 500:
      self.facing = self.facing * -1
    elif self.y >= 500:
      self.move_down = False
      self.move_up = True
    elif self.y <= 0:
      self.move_up = False
      self.move_down = True

def redraw_game_window():
  """Odświeża obraz okienka"""
  win.blit(bg, (-350, -200))
  player.draw(win)
  ball.draw(win)
  pygame.display.update()

# utworzenie obiektu player na podstawie klasy Rectangle
player = Rectangle(20, 220, 20, 100, 5)
ball = Ball(250, 250, -1, 6)

# pętla główna
run = True
while run:
  clock.tick(60)
  # zamyka okienko po naciśnięciu przycisku zamkknięcia
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      run = False

  player.move()
  ball.move()
  redraw_game_window()
1

Może dobrze jest wziąć jakąś funkcję np. parabolę i zakres od x dla y=x^2, ustawić jako zakres szerokości tego prostokąta i jak np. im bardziej oddalony tym bardziej proporcjonalna siłą będzie.

krzywymi beziera można sobie ustawić taką krzywą, która będzie idealnie reprezentowała wartości, które idealnie będą odwzorowywać siłę w zależności od położenia , w normalnym pongu jeszcze się dodaje prędkość poruszania platformy, która odbija.

3

Tak na szybko: funkcja move powinna robić dokładnie to co sugeruje nazwa funkcji: zmieniać położenie piłki. Dlatego kod sprawdzający czy piłka dotyka prostokąta powinien być w innej funkcji (np. isTouchingRect). Funkcja ta może być zdefiniowana w Rectangle.

Zamiast zmiennych move_up, move_down użyj jednej zmiennej z wartością domyślną 0. W takim wypadku funkcja move wygląda tak:

  def move(self):
    """Umożliwa zmianę położenia piłki"""
    self.x += self.vel * self.facing
    # Seria warunków sprawdząjących, czy piłka dotkyka prostokąta
    if player.x + player.width + 10 >= self.x:
      if self.y in range(player.y, player.y + player.height):

        # Warunki sprawdzające na której połowie prostokąta znajduje się piłka
        if self.y in range(player.y, player.y + player.height//2 - 10):
          self.move_y = -1
        elif self.y in range(player.y + player.height//2, player.y + player.height + 10):
          self.move_y = 1
        else:
         self.move_y = 0
        self.facing = self.facing * -1
#    print(player.y, player.y + player.height)

    # Ustalenie wartości wznoszenia i opadania
    self.y += self.move_y

    # Tworzenie ścian w okienku
    if self.x >= 500:
      self.facing = self.facing * -1
    elif self.y >= 500:
      self.move_y = -1
    elif self.y <= 0:
      self.move_y = 1

Przy odbiciu od ścian możesz zwiększyć prędkość piłeczki self.vel (która będzie maleć z każdym kolejnym wywołaniem move aż to min wartości np. 1). I teraz jeżeli chcesz uzależnić zwiększenie prędkości piłeczki od tego jak blisko krawędzi Rectangle jest wystarczy przypisać self.vel = (player.height//2 - player.y) some_const dla górnej połowy i analogicznie self.vel = (player.y - player.height//2) some_const dla drugiej krawędzi (o ile kolejność zmiennych nie pomylłem, + dobierz some_const).

Bardziej zaawansowana gra wymaga obliczeń kąta i aktualizację pozycji x i y względem kąta piłeczki i prędkości

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0