Zmiana języka strony w menu. Wordpress + WPML plugin

0

Witam

Chciałbym umieści flagi wyboru języka w menu strony postawionej na wordpressie (nie wiem czy to dobre miejsce na forum jeśli nie proszę admina o przeniesienie)
Sprawa wygląda tak:
Tutaj strona: http://medestetisbeta.wallcolors.pl/krakow/kontakt/
Wtyczka do tłumaczeń WPML ma różną kompatybilność z tematami, jedne sobie radzą inne nie. w tym przypadku jestem w tej gorszej sytuacji. Jako widget lub switcher w toolbar-e działa normalnie lecz chciałbym żeby to wyglądało tak jak na wizualizacji <image> http://www45.zippyshare.com/i/o4mrWDcb/844624/PREVIEW.jpg </image>

Na stronie WPML przeczytałem o dodaniu polecenia

 do_action('wpml_add_language_selector'); 

w miejsce gdzie chcemy wstawić przełącznik.

Obecnie wrzuciłem to do header.php
Jestem zielony z php wiec drogą dedukcji wrzuciłem w miejsce które wydawało mi się odpowiednie. Pogląd można zobaczyć tutaj http://medestetisbeta.wallcolors.pl/krakow/kontakt/
Proszę o pomoc wydaje mi się że dla kogoś kto zna ten język to tylko minuta zerknięcia w kod.

Z góry dziękuje za pomoc

Kod php header-a:

<!DOCTYPE html>
<html <?php mk_html_tag_schema(); ?> xmlns="http<?php echo (is_ssl())? 's' : ''; ?>://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
<?php 
global $mk_options;

$post_id = global_get_post_id();
?>      
  <head>
    <meta charset="<?php bloginfo('charset'); ?>" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" />
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
     <meta name="format-detection" content="telephone=no">
    <title itemprop="name">
    <?php
      if ( defined('WPSEO_VERSION') ) {
      wp_title('');
       } else {
       bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(' - ', true);
     }
    ?>
    </title>

    <?php if ( $mk_options['custom_favicon'] ) : ?>
     <link rel="shortcut icon" href="<?php echo $mk_options['custom_favicon']; ?>" />
    <?php else : ?>
    <link rel="shortcut icon" href="<?php echo THEME_IMAGES; ?>/favicon.png" />
    <?php endif; ?>
    <?php if($mk_options['iphone_icon']): ?>
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="<?php echo $mk_options['iphone_icon']; ?>">
    <?php endif; ?>
    <?php if($mk_options['iphone_icon_retina']): ?>
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="<?php echo $mk_options['iphone_icon_retina']; ?>">
    <?php endif; ?>
    <?php if($mk_options['ipad_icon']): ?>
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="<?php echo $mk_options['ipad_icon']; ?>">
    <?php endif; ?>
    <?php if($mk_options['ipad_icon_retina']): ?>
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="<?php echo $mk_options['ipad_icon_retina']; ?>">
    <?php endif; ?>
    <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> RSS Feed" href="<?php bloginfo('rss2_url');?>">
    <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> Atom Feed" href="<?php bloginfo('atom_url');?>">
    <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url');?>">

     <!--[if lt IE 9]>
     <script src="<?php echo THEME_JS;?>/html5shiv.js" type="text/javascript"></script>
     <link rel='stylesheet' href='<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/stylesheet/css/ie.css' /> 
     <![endif]-->
     <!--[if IE 7 ]>
        <link href="<?php echo THEME_STYLES;?>/ie7.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
        <![endif]-->
     <!--[if IE 8 ]>
        <link href="<?php echo THEME_STYLES;?>/ie8.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
     <![endif]-->

     <!--[if lte IE 8]>
      <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/js/respond.js"></script>
     <![endif]-->

    <script type="text/javascript" src="http<?php echo (is_ssl())? 's' : ''; ?>://www.youtube.com/player_api"></script>
    <script type="text/javascript" src="http<?php echo (is_ssl())? 's' : ''; ?>://a.vimeocdn.com/js/froogaloop2.min.js"></script>

     <?php if ( is_singular() ) wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); ?>

     <script type="text/javascript">
     // Init aplication namespace 
     var abb = {};
     var php = {};

     var mk_header_parallax, mk_banner_parallax, mk_page_parallax, mk_footer_parallax, mk_body_parallax;
     var mk_images_dir = "<?php echo THEME_IMAGES; ?>",
     mk_theme_js_path = "<?php echo THEME_JS; ?>",
     mk_theme_dir = "<?php echo THEME_DIR_URI; ?>",
     mk_captcha_placeholder = "<?php echo _e('Enter Captcha', 'mk_framework') ?>",
     mk_captcha_invalid_txt = "<?php echo _e('Invalid. Try again.', 'mk_framework') ?>",
     mk_captcha_correct_txt = "<?php echo _e('Captcha correct.', 'mk_framework') ?>",
     mk_responsive_nav_width = <?php echo $mk_options['responsive_nav_width']; ?>,
     mk_grid_width = <?php echo $mk_options['grid_width'] ?>,
     mk_ajax_search_option = "<?php echo $mk_options['header_search_location']; ?>",
     mk_preloader_txt_color = "<?php echo ($mk_options['preloader_txt_color']) ? $mk_options['preloader_txt_color'] : '#444'; ?>",
     mk_preloader_bg_color = "<?php echo ($mk_options['preloader_bg_color']) ? $mk_options['preloader_bg_color'] : '#fff'; ?>",
     mk_accent_color = "<?php echo $mk_options['skin_color']; ?>",
     mk_preloader_bar_color = "<?php echo (isset($mk_options['preloader_bar_color']) && !empty($mk_options['preloader_bar_color'])) ? $mk_options['preloader_bar_color'] : $mk_options['skin_color']; ?>",
     mk_preloader_logo = "<?php echo $mk_options['preloader_logo']; ?>";
     <?php if($post_id) : ?>
     var mk_header_parallax = <?php echo get_post_meta($post_id, 'header_parallax', true ) ? get_post_meta($post_id, 'header_parallax', true ) : "false" ?>,
     mk_banner_parallax = <?php echo get_post_meta($post_id, 'banner_parallax', true ) ? get_post_meta($post_id, 'banner_parallax', true ) : "false"; ?>,
     mk_page_parallax = <?php echo get_post_meta($post_id, 'page_parallax', true ) ? get_post_meta($post_id, 'page_parallax', true ) : "false"; ?>,
     mk_footer_parallax = <?php echo get_post_meta($post_id, 'footer_parallax', true ) ? get_post_meta($post_id, 'footer_parallax', true ) : "false"; ?>,
     mk_body_parallax = <?php echo get_post_meta($post_id, 'body_parallax', true ) ? get_post_meta($post_id, 'body_parallax', true ) : "false"; ?>,
     mk_no_more_posts = "<?php echo _e('No More Posts', 'mk_framework'); ?>";
     <?php endif; ?>

     function is_touch_device() {
       return ('ontouchstart' in document.documentElement);
     }

     </script>
  <?php wp_head(); ?>
  </head>
<?php

$mk_body_class[] = $mk_header_class = $show_header_old = $show_header = $transparent_header = $transparent_header_skin = $trans_header_class = $page_is_transparent = $header_sticky_style_css = '';

$header_style = !empty($mk_options['theme_header_style']) ? $mk_options['theme_header_style'] : 1;
$toolbar_toggle = !empty($mk_options['theme_toolbar_toggle']) ? $mk_options['theme_toolbar_toggle'] : 'true';
$header_align = !empty($mk_options['theme_header_align']) ? $mk_options['theme_header_align'] : 'left';

$header_grid_start = ($mk_options['header_grid'] == 'true') ? '<div class="mk-grid header-grid">' : '';
$header_grid_end = ($mk_options['header_grid'] == 'true') ? '</div>' : '';
$header_width_class = ($mk_options['header_grid'] == 'true') ? 'boxed-header' : 'full-header';
$sticky_header_style = isset($mk_options['header_sticky_style']) ? $mk_options['header_sticky_style'] : 'fixed';
$sticky_header_offset = isset($mk_options['sticky_header_offset']) ? $mk_options['sticky_header_offset'] : 'header';

$header_style_3_menu_style = !empty($mk_options['header_style3_structure']) ? $mk_options['header_style3_structure'] : 'header_dashboard_style';

if($post_id) {
 $enable = get_post_meta($post_id, '_enable_local_backgrounds', true );

 if($enable == 'true') {
  $header_style_meta = get_post_meta( $post_id, 'theme_header_style', true );
  $header_align_meta = get_post_meta( $post_id, 'theme_header_align', true );
  $toolbar_toggle_meta = get_post_meta( $post_id, 'theme_toolbar_toggle', true );
  $transparent_header_meta = get_post_meta( $post_id, '_transparent_header', true );
  $transparent_header_skin_meta = get_post_meta( $post_id, '_transparent_header_skin', true );
  $sticky_header_offset_meta = get_post_meta( $post_id, '_sticky_header_offset', true );
  $trans_header_remove_bg_meta = get_post_meta( $post_id, '_trans_header_remove_bg', true );

  $header_style = (isset($header_style_meta) && !empty($header_style_meta)) ? $header_style_meta : $header_style;
  $header_align = (isset($header_align_meta) && !empty($header_align_meta)) ? $header_align_meta : $header_align;
  $toolbar_toggle = (isset($toolbar_toggle_meta) && !empty($toolbar_toggle_meta)) ? $toolbar_toggle_meta : $toolbar_toggle;
  $transparent_header = (isset($transparent_header_meta) && !empty($transparent_header_meta)) ? $transparent_header_meta : 'false';
  $transparent_header_skin = (isset($transparent_header_skin_meta) && !empty($transparent_header_skin_meta)) ? $transparent_header_skin_meta : 'light';
  $sticky_header_offset = (isset($sticky_header_offset_meta) && !empty($sticky_header_offset_meta)) ? $sticky_header_offset_meta : $sticky_header_offset;
  $trans_header_remove_bg = (isset($trans_header_remove_bg_meta) && !empty($trans_header_remove_bg_meta)) ? $trans_header_remove_bg_meta : 'true';
 }

}

$single_preloader = '';
$preloader_check = 'disabled';

if($post_id) {
 $show_header_old = get_post_meta( $post_id, '_header', true );
 $show_header = get_post_meta( $post_id, '_template', true );
 $single_preloader = get_post_meta($post_id, 'page_preloader', true );
}

if ( ($mk_options['background_selector_orientation'] == 'boxed_layout') && !($post_id && get_post_meta( $post_id, '_enable_local_backgrounds', true ) == 'true' && get_post_meta( $post_id, 'background_selector_orientation', true ) == 'full_width_layout')) { 

  $mk_body_class[] = 'mk-boxed-enabled';

} else if($post_id && get_post_meta( $post_id, '_enable_local_backgrounds', true ) == 'true' && get_post_meta( $post_id, 'background_selector_orientation', true ) == 'boxed_layout') {

  $mk_body_class[] = 'mk-boxed-enabled';

}

if($header_style == 4) {
 $vertical_header_logo_align = (isset($mk_options['vertical_header_logo_align']) && !empty($mk_options['vertical_header_logo_align'])) ? $mk_options['vertical_header_logo_align'] : 'center';

 $mk_body_class[] = 'vertical-header-enabled vertical-header-' . $header_align . ' logo-align-'.$vertical_header_logo_align;

} else {
 $header_sticky_style_css = 'sticky-style-'.$sticky_header_style;
 if($sticky_header_style == 'lazy') {
  $header_sticky_style_css = 'sticky-style-fixed';
 }
}

if($transparent_header == 'true') {
 $page_is_transparent = ' class="mk-transparent-header" ';
 $trans_header_class = 'transparent-header ' . $transparent_header_skin.'-header-skin remove-header-bg-'.$trans_header_remove_bg;
}

$mk_banner_class = ($mk_options['banner_size'] == 'true') ? ' mk-background-stretch' : '';
$mk_body_class[] = ($mk_options['body_size'] == 'true') ? 'mk-background-stretch' : '';

if($single_preloader == 'true') {
  $preloader_check = 'enabled';
 } else {
  if($mk_options['preloader'] == 'true') {
   $preloader_check = 'enabled';
  }
 }

?>

<body <?php body_class($mk_body_class); ?> data-backText="<?php _e('Back', 'mk_framework'); ?>" data-vm-anim="<?php echo $mk_options['vertical_menu_anim']; ?>">

<?php
if($preloader_check == 'enabled') { 
 echo '<div class="mk-body-loader-overlay"></div>';
} 
?>

<div id="mk-boxed-layout">
<div id="mk-theme-container"<?php echo $page_is_transparent; ?>>

<?php 
// Export HEADER settings to json 
global $app_modules;
$app_modules[] = array(
 'name' => 'theme_header',
 'params' => array(
   'id' => 'mk-header',
   'height' => $mk_options['header_height'],
   'stickyHeight' => $mk_options['header_scroll_height'],
   'stickyOffset' => $sticky_header_offset,
   'hasToolbar' => $toolbar_toggle
  )
);
?>

<header id="mk-header" data-height="<?php echo $mk_options['header_height']; ?>" data-hover-style="<?php echo $mk_options['main_nav_hover']; ?>" data-transparent-skin="<?php echo $transparent_header_skin; ?>" data-header-style="<?php echo $header_style; ?>" data-sticky-height="<?php echo $mk_options['header_scroll_height']; ?>" data-sticky-style="<?php echo $sticky_header_style; ?>" data-sticky-offset="<?php echo $sticky_header_offset; ?>" class="header-style-<?php echo $header_style; ?> header-align-<?php echo $header_align; ?> header-toolbar-<?php echo $toolbar_toggle; ?> <?php echo $header_sticky_style_css; ?> <?php echo $mk_banner_class; ?> <?php echo $header_width_class; ?> <?php echo $trans_header_class; ?>">

<?php if($show_header != 'no-header' && $show_header != 'no-header-title' && $show_header != 'no-header-title-footer' && $show_header != 'no-header-footer') : ?>

<div class="mk-header-holder">

<?php 

do_action('header_banner_video');

/************************************************************
 Header Toolbar
*************************************************************/
if($toolbar_toggle == 'true') : ?>
  <div class="mk-header-toolbar">

   <?php 
    echo $header_grid_start;

    do_action('header_toolbar_before'); // to add elements using child themes

    do_action('header_toolbar_menu');

    do_action('header_toolbar_date'); 

    do_action('header_toolbar_contact'); 

    do_action('header_toolbar_tagline'); 

    do_action('theme_wpml_language_switch');  

    do_action('header_search', 'toolbar'); 

    do_action('header_social', 'toolbar');

    do_action('header_toolbar_login');

    do_action('header_toolbar_subscribe');

    do_action('header_toolbar_after'); // to add elements using child themes

    echo $header_grid_end;
    ?>
  <div class="clearboth"></div>
 </div>
<?php endif;
/************************************************************
 End Of Header Toolbar
*************************************************************/
?>

<?php
 if($mk_options['header_size'] == 'true') {
   $mk_header_class = ' mk-background-stretch';
 } 
 ?>

<?php /* Header Inner */ 

?>
<div class="mk-header-inner">

 <?php /* Header background */ ?>
 <div class="mk-header-bg <?php echo $mk_header_class; ?>"></div>

 <?php /* Header toolbar responsive toggle icon */ ?>
 <?php if($toolbar_toggle == 'true' && $header_style != 4) { ?>
  <div class="mk-toolbar-resposnive-icon"><i class="mk-icon-chevron-down"></i></div>
 <?php } ?>

 <?php 
 // Will output main grid div if boxed layout option is enabled
 if($header_style != 4 ) {echo $header_grid_start; }
 ?>

 <?php 
 $one_row_nav_args = array(
   'style' => $header_style,
   'search_location' => $mk_options['header_search_location'],
   'nav_location' => 'one_row'
  );
 do_action('header_main_navigation',$one_row_nav_args , 10, 1); 

 // Menu trigger icon for header style 3
 if($header_style == 3) {
  $header_style3_structure = $header_style_3_menu_style == 'header_dashboard_style' ? 'header_dashboard_style' : $header_style_3_menu_style ;
  echo '<div class="mk-dashboard-trigger '.$header_style3_structure.'">
      <div class="mk-css-icon-menu icon-size-'.$mk_options['header_burger_size'].'">
       <div class="mk-css-icon-menu-line-1"></div>
       <div class="mk-css-icon-menu-line-2"></div>
       <div class="mk-css-icon-menu-line-3"></div>
      </div>
     </div>';
 }

 ?>

<?php
 // no resposnive menu in header style 3 
 if($header_style != 3) {
  echo '<div class=" mk-nav-responsive-link">
      <div class="mk-css-icon-menu">
       <div class="mk-css-icon-menu-line-1"></div>
       <div class="mk-css-icon-menu-line-2"></div>
       <div class="mk-css-icon-menu-line-3"></div>
      </div>
     </div>';
 }

 ?>

 <?php do_action('header_logo'); ?>
 <?php if($header_style == 2) : echo $header_grid_end; endif; ?>

 <div class="clearboth"></div>

 <?php

 $two_row_nav_args = array(
   'style' => $header_style,
   'search_location' => $mk_options['header_search_location'],
   'nav_location' => 'two_row'
  );

 do_action('header_main_navigation',$two_row_nav_args , 10, 1);

 do_action('vertical_navigation');

 ?>

<?php if($header_style == 1 || $header_style == 3) : echo $header_grid_end; endif; ?>

<?php /* Header right section elements */ ?>
 <div class="mk-header-right">

 <?php 

  do_action('header_right_before'); // to add elements using child themes

  //do_action('header_checkout'); Moved to header main nav area

  do_action('start_tour_link');

  do_action('header_social', 'header');

  do_action('header_search', 'header'); 

  do_action('header_copyright');

  do_action('header_right_after'); // to add elements using child themes
 ?>

 </div>
<?php /* End of header right section */ ?>

</div>

</div>

 <div class="clearboth"></div>
<?php /* End of Header Inner */ ?>

<?php endif; // End for option to disable header ?>

<div class="mk-header-padding-wrapper"></div>

<div class="clearboth"></div>

<div class="mk-zindex-fix">  

<?php

if($post_id) {
 do_action('theme_slideshow',$post_id);
}

 do_action('page_title');

?>
</div>

<div class="clearboth"></div>

<?php 
/* Will be inside responsive Navigation */
 if($show_header != 'no-header' && $show_header != 'no-header-title' && $show_header != 'no-header-title-footer' && $show_header != 'no-header-footer'){
  do_action('responsive_search');
 }
?>
</header>
0

Nie wiem gdzie Ty to wsadziles, ze to tam wyladowalo, chociaz nie dziwie sie w tym Spaghetti nic nie widac :D

Masz gdzieś kod nawigacji?

0

Z tego co sobie przypominam, to ta wtyczka jako widget ma opcję umieszczenia w menu. Poszukaj w ustawieniach.

Fi3rce napisał(a):

Nie wiem gdzie Ty to wsadziles, ze to tam wyladowalo

Wsadził to po prostu do sekcji header-right, czyli to pewnie jakaś strefa dla widgetów zrobiona przez twórcę motywu.

0

Witam
Fi3rce - spore spaghetti :P Kod nawigacji hmmm nie wiem za bardzo gdzie on by mógł się znajdować, mam coś takiego jak widgets-subnav.php ale nie wiem czy to to
nopCommerce.pl - WPML ma opcje dodawania do menu lecz mój temat tego nie support-uje :/

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0