Potrzebuję pomocy w napisaniu programu na zaliczenie z obiektowego C++ w Visual Studio (.NET). Program powinien być wykonany w WinForms. Mam już gotowy kod programu, który działa w konsoli zgodnie z założeniami, został on też zatwierdzony przez prowadzącego zajęcia.
Teraz muszę opakować to w UI i tu też mam już jakiś szablon z kontrolkami itp. Sam projekt to prosty program do obliczania pól i obwodów figur geometrycznych.