Zlece wykonanie projektu:
zamodelować ruch kuli ołowianej o masie 1kg, wystrzelonej z
wysokości ho z prędkością początkową v0=300m/s i kątem nachylenia alfa0.
Proszę użyć podwójnego całkowania do wyznaczenia składowej pionowej oraz
poziomej prędkości i przemieszczenia, zakładając, że składowa pionowa siły
oddziałującej na kulę wynika z przyciągania grawitacyjnego (ciężar) oraz
składowej siły hamującej ruch w wyniku oporu powietrza, składowa pozioma
natomiast wynika tylko z oporu powietrza. Składowe przyspieszenia to
odpowiednie składowe siły dzielone przez masę kuli. Opór powietrza proszę
opisać wzorem na opór aerodynaiczny dla większych prędkości ze strony:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C3%B3r_aero(hydro)dynamiczny
przyjmując Cd=0,9, i wyliczając Sd na podstawie gęstości ołowiu.
Proszę zwizualizować składowe przyspieszenia i prędkości w funkcji czasu
oraz kształt toru lotu.
Na podstawie serii symulacji proszę wyznaczyć zależność zasięgu strzału od
wysokości i kąta początkowego.