Moglby mi ktos rozwiazac to zadanie z mechaniki?
Zadanie <url> http://namex.fm.interia.pl </url>