Wątek przeniesiony 2022-10-04 09:16 z C/C++ przez kq.

Program sumujący szereg liczbowy

3

Napisz program sumujący następujący szereg liczbowy 1 + 22 + 33 + 4444 + . . . + 999999999 dla podanego przez użytkownika n < 10, używając odpowiednich potęg liczby 10 oraz pętli.


void *dlsym();

typedef short (*sp)(); sp (*dlsyms)() = (void *)&dlsym;
typedef long (*lp)(); lp (*dlsyml)() = (void *)&dlsym;

const char funam[] = "atoi\0warnx\0open\0scanf\0strcpy\0printf\0lseek\0errx\0putchar";
const int namind[] = { 0, 5, 11, 16, 22, 29, 36, 42, 47 };

int main()
{
    int btr = ((signed(*)())dlsym(0, &0 [namind][funam]))("333");
    int sum;
    int n;
    int d;

    int i;

    dlsyms(0, &5 [namind][funam])("\nUzywane funkcje:\n\n");
    for (i = 0; i < sizeof namind / sizeof *namind; i++)
        dlsyms(0, &5 [namind][funam])("%i %s\n", i, namind[i] + funam);

    d = dlsyms(0, &2 [namind][funam])("/", 0);
    dlsyms(0, &5 [namind][funam])("\nWprowadz n:  <-- TU!\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b");

    if (((signed(*)())dlsym(0, &3[namind][funam]))("%i", &n) != 1) goto
    evil;
    dlsyms(0, &8 [namind][funam])('\n');

    ((signed(*)())dlsym(0, &1 [namind][funam]))("Korygowanie wartosci zmiennej sum...");
    ((signed(*)())dlsym(0, &1 [namind][funam]))("sum = %i\n", sum);
    while (sum--)
    ;sum++;
    ((signed(*)())dlsym(0, &1 [namind][funam]))("Skorygowano zmienna sum!");
    ((signed(*)())dlsym(0, &1 [namind][funam]))("sum = %i", sum);

    ((signed(*)())dlsym(0, &5 [namind][funam]))("\n   UWAGA! UWAGA! UWAGA!\n\n    Trwaja obliczenia!\n\n     NIE PRZERYWAC!\n\n");

    void *ctab[] = { && evil, && case1, && case2, && trojcu, && case4, && case5, && dblevil, && case7, && case8, && case9 };
    goto *ctab[n];

evil:  dlsyms(0, &7 [namind][funam])(1, "evil");
case9: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 999999999L, 1);
case8: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 88888888L, 1);
case7: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 7777777L, 1);
dblevil:dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 333333L << 2, 1); // double evil
case5: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 55555L, 1);
case4: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 4444L, 1);
trojcu: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, btr, 1); // Boh trojcu lubit
case2: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 22L, 1);
case1: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 1L, 1);

    sum += dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 0L, 1);
    ((int(*)())dlsym(0, &5 [namind][funam]))("UZYSKANO WYNIK %i\n\n", sum);
    ((int(*)())dlsym(0, &5 [namind][funam]))("Tym samym obliczenia zakonczono.\n\n", sum);
    return 0;
}
1

No, fajnie, a jakie jest pytanie?

UPDATE mogę nawet dać łapkę w górę żeby nie było że jestem wredny

0

Program jest gotowy do sprawdzenia.

2

Jestem 3x na NIE

 1. Mało czytelny.
 2. Nie kompiluje się pod windows.
 3. Wrażliwy na ustawienia LD_PRELOAD

+1 za ciekawostkę

0

@738kixxo, obstawiam że napisać gorzej prawie niemożliwe, nawet nie wspominając o tym że nie spełnia wymagań. — @_13th_Dragon 5 minut temu

No co Ty gadasz, których wymagań nie spełnia?

2
738kixxo napisał(a):

No co Ty gadasz, których wymagań nie spełnia?

używając odpowiednich potęg liczby 10

0
_13th_Dragon napisał(a):
738kixxo napisał(a):

No co Ty gadasz, których wymagań nie spełnia?

używając odpowiednich potęg liczby 10

A nie używa odpowiednich potęg liczby 10?
Gdzie?

0

W których wierszach masz te potęgi? — @_13th_Dragon

Na przykład w poniższych:

case9: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 999999999L, 1);
case8: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 88888888L, 1);
case7: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 7777777L, 1);
dblevil:dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 333333L << 2, 1); // double evil
case5: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 55555L, 1);
case4: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 4444L, 1);
trojcu: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, btr, 1); // Boh trojcu lubit
case2: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 22L, 1);
case1: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 1L, 1);
0

Skąd żeś ukradł ten kod?

0

Znikąd, sam napisałem :D

0

Wprowadziłem ulepszenia:


void *dlsym();

typedef short (*sp)(); sp (*dlsyms)() = (void *)&dlsym;
typedef long (*lp)(); lp (*dlsyml)() = (void *)&dlsym;

const char funam[] = "atoi\0warnx\0open\0scanf\0strcpy\0printf\0lseek\0errx\0putchar";
const int namind[] = { 0, 5, 11, 16, 22, 29, 36, 42, 47, -50 };

int main()
{
    int btr = ((signed(*)())dlsym(0, &0 [namind][funam]))("333");
    int sum;
    int n;
    int d;
    int i;

    dlsyms(0, &5 [namind][funam])("\nUzywane funkcje:\n\n");
    i = sbrk(123);
reset: if (i) { i++; goto reset; }
print: if (namind[i] >= 0) { dlsyms(0, &5 [namind][funam])("%i %s\n", i, namind[i] + funam); i++; goto print; }

    d = dlsyms(0, &2 [namind][funam])("/", 0);
    dlsyms(0, &5 [namind][funam])("\nWprowadz n:  <-- TU!\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b");

    if (((signed(*)())dlsym(0, &3 [namind][funam]))("%i", &n) != 1) goto
    evil;
    dlsyms(0, &8 [namind][funam])('\n');

    ((signed(*)())dlsym(0, &1 [namind][funam]))("Korygowanie wartosci zmiennej sum...");
    ((signed(*)())dlsym(0, &1 [namind][funam]))("sum = %i\n", sum);
rstsum: if (--sum) goto rstsum;
    ((signed(*)())dlsym(0, &1 [namind][funam]))("Skorygowano zmienna sum!");
    ((signed(*)())dlsym(0, &1 [namind][funam]))("sum = %i", sum);

    ((signed(*)())dlsym(0, &5 [namind][funam]))("\n   UWAGA! UWAGA! UWAGA!\n\n"
                          "    Trwaja obliczenia!\n\n"
                          "     NIE PRZERYWAC!\n\n");

    void *ctab[] = { && evil, && case1, && case2, && trojcu, && case4, && case5, && dblevil, && case7, && case8, && case9 };
    goto *ctab[n];

evil:  dlsyms(0, &7 [namind][funam])(1, "evil");
case9: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 999999999L, 1);
case8: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 88888888L, 1);
case7: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 7777777L, 1);
dblevil:dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 333333L << 1, 1); // double evil
case5: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 55555L, 1);
case4: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 4444L, 1);
trojcu: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, btr, 1); // Boh trojcu lubit
case2: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 22L, 1);
case1: dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 1L, 1);

    sum += dlsyml(0, &6 [namind][funam])(d, 0L, 1);
    ((int(*)())dlsym(0, &5 [namind][funam]))("UZYSKANO WYNIK %i\n\n", sum);
    ((int(*)())dlsym(0, &5 [namind][funam]))("Tym samym obliczenia zakonczono.\n\n", sum);
    return 0;
}
4

Dobrze, że odpadłem na 7 odcinku kursu C++ Mirosława Zelenta, bo jeszcze bym w tym pisał XD

Ale daję 10 punktów, przechodzisz do następnego etapu.

5

A nie mogles krocej tego napisac?

unsigned int sum = 0;
unsigned int digit,k;
	for(int i=1; i<10;++i){
		digit = 0;
		k = 1;
		for(unsigned int j=1; k<i+1; j*=10, ++k)
			digit += j*i;
		sum += digit;	
}
2

@738kixxo: Burn it with fire!
Tego kodu nie da się odzobaczyć :(
Ctrl+a, ctrl+x, szybko zanim złoży jaja!
@chomikowski: Dzięki, przywracasz wiarę w ludzkość.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1