Laravel-mix npm run dev błąd podczas kompilacji

0

Na świeżym projekcie laravel próbuję skompilować plik js za pomocą laravel-mix ale pojawia się error na etapie kompilacji

0 info it worked if it ends with ok
1 verbose cli [ 'C:\\nodejs\\node.exe',
1 verbose cli  'C:\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
1 verbose cli  'run',
1 verbose cli  'dev' ]
2 info using [email protected]
3 info using [email protected]
4 verbose run-script [ 'predev', 'dev', 'postdev' ]
5 info lifecycle @~predev: @
6 info lifecycle @~dev: @
7 verbose lifecycle @~dev: unsafe-perm in lifecycle true
8 verbose lifecycle @~dev: PATH: C:\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin;C:\Users\Damian\Desktop\abc\node_modules\.bin;C:\Program Files\Git\mingw64\bin;C:\Program Files\Git\usr\bin;C:\Users\Damian\bin;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\xampp\php;C:\ProgramData\ComposerSetup\bin;C:\nodejs;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Users\Damian\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin;C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin;C:\Users\Damian\AppData\Roaming\npm;C:\heroku\bin
9 verbose lifecycle @~dev: CWD: C:\Users\Damian\Desktop\abc
10 silly lifecycle @~dev: Args: [ '/d /s /c', 'npm run development' ]
11 silly lifecycle @~dev: Returned: code: 1 signal: null
12 info lifecycle @~dev: Failed to exec dev script
13 verbose stack Error: @ dev: `npm run development`
13 verbose stack Exit status 1
13 verbose stack   at EventEmitter.<anonymous> (C:\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\index.js:301:16)
13 verbose stack   at EventEmitter.emit (events.js:182:13)
13 verbose stack   at ChildProcess.<anonymous> (C:\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\lib\spawn.js:55:14)
13 verbose stack   at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
13 verbose stack   at maybeClose (internal/child_process.js:962:16)
13 verbose stack   at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:251:5)
14 verbose pkgid @
15 verbose cwd C:\Users\Damian\Desktop\abc
16 verbose Windows_NT 6.3.9600
17 verbose argv "C:\\nodejs\\node.exe" "C:\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "run" "dev"
18 verbose node v10.14.2
19 verbose npm v6.4.1
20 error code ELIFECYCLE
21 error errno 1
22 error @ dev: `npm run development`
22 error Exit status 1
23 error Failed at the @ dev script.
23 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
24 verbose exit [ 1, true ]

Próbowałem komend

rm -rf node_modules
rm package-lock.json
npm cache clear --force
npm install
npm install --save-dev cross-env
npm run dev

i uruchomienie npm run dev powoduje error kompilacji. Nic nie zmieniałem w domyślnych plikach, pracuję na Windows, node zainstalowany jest na C:\nodejs.

$ node -v
v10.14.2

$ npm -v
6.4.1
0

Rozwiązałem problem usuwając z projektu plik yarn.lock Nie wiem dlaczego jest dodawany ale usunięcie go rozwiązało problem :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0