Potrzebuje wytłumaczenia zadania

2018-11-16 10:02
0

W tablicy A zapisz N liczb całkowitych wylosowanych z przedziału od 0..10000 .

Napisz zestaw funkcji realizujących następujące zadania:

Wyszukiwanie liczby pierwszej i wypisanie jej numeru w tablicy lub informacji o jej braku.
Zamiana położenia elementów tablicy A o wskazanych indeksach.
Sprawdzenie, która liczba w tablicy A jest liczbą palindromem i wypisywanie tej liczby wraz z jej indeksem.
Sumowanie cyfr elementów tablicy A i wpisywanie tych sum do innej tablicy B .
Wpisanie do tablicy C reprezentacji wylosowanych liczb w systemie o wskazanej podstawie p (gdzie 2<=p<=10).

edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2018-11-16 18:24

Pozostało 580 znaków

2018-11-16 10:03
kq
0

Potraktuj to jako osobne zadania, każdym zajmij się po kolei.

Wyszukiwanie liczby pierwszej i wypisanie jej numeru w tablicy lub informacji o jej braku.

Czy masz z tym jakiś problem?


Pozostało 580 znaków

2018-11-16 10:07
0

Potrzebuje zrobionego zadania a termin mam do 11 i czas mnie goni, znajomy z którym jestem w grupie zachorował a on był właśnie informatykiem w grupie i mam problem teraz.
Dodam, że operujemy code blocks na trzech bibliotekach Iostream, ctime, i cstdlib

edytowany 1x, ostatnio: 26mulan26, 2018-11-16 10:09

Pozostało 580 znaków

2018-11-16 10:08
kq
0

Masz 50 minut na wykonanie tych zadań? Faktycznie ciężka sprawa.


Pozostało 580 znaków

2018-11-16 10:10
0

Będąc całkowicie szczerym informatyka jest moim słabym atutem i jestem z niej co najmniej bierny

Pozostało 580 znaków

2018-11-16 10:13
0
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <sstream>
#define n 5
using namespace std;

void dane(int T[])
{ srand(time(0));
 for (int i=0;i<n;i++) T[i]=rand()%10;
}

void druk(int T[])
{ for (int i=0;i<n;i++) { cout.width(6); cout << T[i];}
 cout <<endl;
}

bool czyP(int liczba)
{ if(liczba<2) return false;
  else{
    int i=2;
   while(i*i<=liczba)
   { if(liczba%i==0) return false;
     i++;
   }
  }
 return true;
}

void liczby_pierwsze(int T[])
{  for(int i=0;i<n;i++)
     if(czyP(T[i])) cout <<T[i] <<" numer=" << i<<endl;
}

void zamiana(int T[], int a, int b)
 {swap(T[a],T[b]);}

 int mini (int T[], int a, int b, int order)
 {
   int k=a; int m=T[a];
   bool relacja;

   for (int i=a; i<n;i++)
   {
      if (order==1) relacja=T[i]<=m; else relacja=T[i]>m;
      if (relacja) {k=1;m=T[i];}
   }
   return k;
 }

void sortuj_liczby(int T[])
{
  for (int i=0;i<n;i++) zamiana (T,i,mini(T,i,n,1));

}

bool testPal(int liczba)
{ int d=0;
 int x=liczba;
 while(x!=0)
 { x/=10;
  d++;
 }

int L[d];

int i=d-1;
 while(liczba!=0)
 { L[i]=liczba%10;
   liczba/=10;
   i--;
 }
 for(int i=0;i<d;i++)
     if(L[i]!=L[d-i-1]) return false;
 return true;
}

jak na razie mam to ale nie jestem pewny czy jest to wykonane dobrze

edytowany 3x, ostatnio: kq, 2018-11-16 11:58

Pozostało 580 znaków

2018-11-16 10:20
0

Proszę o pomoc.

Pozostało 580 znaków

2018-11-16 11:49
0

Jakbys sie troche postaral to pewnie znalazlyby sie osoby ktore by Ci pomogly...
Kod wrzuca sie pomiedzy specialny znacznik ```(trzy backticki)
A Tak nawet nikomu nie chce sie patrzec na kod bez wciec i wstawiony z d**y.

Pozostało 580 znaków

2018-11-16 13:33
0

Tutaj masz rozwiazanie: https://wandbox.org/permlink/a2YiIWmcWbTpE4PO

// This file is a "Hello, world!" in C++ language by GCC for wandbox.
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

#define N 10

/**
 * Check if given number is primal
 */
bool isPrimal(int n) 
{
  if (n < 2) {
    return false;
  }

  for (int i=2; (i*i)<=n; i++) { //because math lib is not availably in exercise
    if (n%i == 0) {
      return false;
    }
  }

  return true;
}

void findPrimals(int *numbers) 
{
  int found = 0;
  std::cout<<"Found primals: ";
  for (int i=0; i<N; i++) {
    if (isPrimal(numbers[i])) {
      std::cout<<i<<" ";

      found++;    
    }    
  }

  if (found <=0) {
    std::cout<<"not found";
  }

  std::cout<<std::endl;
}

void swapElements(int *numbers, int idx1, int idx2) 
{
  if (idx1 > N || idx2 > N) {
    return;
  }

  std::swap(numbers[idx1], numbers[idx2]);
}

void printArray(int *numbers)
{
  std::cout<<"Array: {";
  for (int i=0; i<N; i++) {
    std::cout<<" "<<numbers[i]<<" ";
  }
  std::cout<<"}"<<std::endl;
}

int log10(int v)
{
  return 
  (v >= 1000000000)  ? 9 : (v >= 100000000) ? 8 : 
  (v >= 10000000)   ? 7 : (v >= 1000000)  ? 6 : 
  (v >= 100000)    ? 5 : (v >= 10000)   ? 4 :
  (v >= 1000)     ? 3 : (v >= 100)    ? 2 :
  (v >= 10)      ? 1 : 0; 
}

int pow(int x, int n) {
  if (n<1) {
    return 1;
  }

  int result = x;
  for (;n>1; n--) {
    result *= x;
  }

  return result;
}

bool isPalindrome(int number) 
{
  int digits = log10(number);
  int leftPos, rightPos;
  int leftVal, rightVal;

  for (rightPos = 1, leftPos=pow(10, digits); rightPos < leftPos; rightPos*=10, leftPos/=10) {

    leftVal = (number / leftPos) % 10;
    rightVal = (number / rightPos) % 10;

    if (rightVal != leftVal) {
      return false;
    }
  }

  return true;
}

void findPalindromes(int *numbers) 
{
  int found = 0;
  std::cout<<"Found palindromes: ";
  for (int i=0; i<N; i++) {
    if (isPalindrome(numbers[i])) {
      std::cout<<i<<" ";

      found++;    
    }    
  }

  if (found <=0) {
    std::cout<<"not found";
  }

  std::cout<<std::endl;
}

int sumDigitsInNumber(int number)
{
  int digits = log10(number);

  int sum = 0;
  for (int i=0; i<=digits; i++) {

    sum += (number/pow(10, i)) % 10;
  }

  return sum;
}

void sumDigitsOfNumbers(int *input, int *output)
{
  for (int i=0; i<N; i++) {
    output[i] = sumDigitsInNumber(input[i]);
  }
}

char *base10toBaseN(int number, int outputBase) 
{
  int divRes, iter = 0;
  char output[64];

  do {
    divRes = number / outputBase;
    output[iter] = (number - (divRes*outputBase)) + '0';

    number = divRes;    
    iter++;
  } while (divRes > 0); 

  char *finalOutput = new char(64);  

  for (int i=1; i<=iter; i++) {
    finalOutput[i-1] = output[iter-i];
  }  
  finalOutput[iter] = '\0';

  return finalOutput;
}

void convertArrayToBaseN(int *input, char **output, int base) 
{
  for (int i=0; i<N; i++) {
    output[i] = base10toBaseN(input[i], base);
  }
}

void printArrayOfChars(char **numbers)
{
  std::cout<<"Array: {";
  for (int i=0; i<N; i++) {
    std::cout<<" "<<numbers[i]<<" ";
  }
  std::cout<<"}"<<std::endl;
}

int main() 
{
  int arrayOfIntegers[] = {0, 1, 2, 13331, 4, 5, 66, 7, 1218, 121};
  int sumOfDigits[N] = {};
  char *convertedNumbers[N] = {};  

  findPrimals(arrayOfIntegers);  
  printArray(arrayOfIntegers);
  swapElements(arrayOfIntegers, 1, 2);
  printArray(arrayOfIntegers);
  findPalindromes(arrayOfIntegers);
  sumDigitsOfNumbers(arrayOfIntegers, sumOfDigits);
  printArray(sumOfDigits);
  convertArrayToBaseN(arrayOfIntegers, convertedNumbers, 2);
  printArrayOfChars(convertedNumbers);

  return 0;
}
edytowany 2x, ostatnio: daniel1302, 2018-11-16 13:35
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0