Witam. na uczelni uczęszczam na zajęcia dodatkowe i tam uczymy się JS. Ambitny dziekan od razu dał pomysł abyśmy zrobili stronę z taką tabelką która liczy całki i wgle nawet sam dokładnie nie wiem co to będzie ;D

Ja jestem odpowiedzialny za "zapis do pliku i odczyt z pliku" dostałem od dziekana plik do N++ i mam tam właśnie powstawiać jakieś komendy. Kompletnie nie wiem o co chodzi bo jesteśmy zieloni a uczęszczamy tam żeby się czegoś nauczyć. A chciałbym to jakoś przygotować także proszę pomóżcie może z tym zapisem i odczytem z pliku ? :/

Takie coś dostałem w pliku na surowo z JavaScript. Z góry dziękuję za pomoc ! :)

var TextFileReader = (function ()
{
  // Dane wczytane z pliku w formie napisu.
  var text;

  // Zmienna przechowująca nazwę wczytanego pliku.
  var fileName;

  // Zmienna przechowująca funkcję, która jest wywoływana, gdy dane 
  // są gotowe do odczytu.
  var onStringReady = function () {};

  // Funkcja pobierająca dane numeryczne.
  function getString () {
    return text;
  }

  // Funkcja pobierająca nazwę wczytanego pliku.
  function getFileName () {
    return fileName;
  }

  // Funkcja pozwalająca na zmianę domyślnej implementacji onStringReady.
  function setOnStringReady (func) {
    onStringReady = func;
  }

  // Funkcja wczytująca dane numeryczne z pliku.
  //
  // Użycie funkcji:
  // document.getElementById('fileinput').addEventListener('change', TextFileReader.readFile, false);
  //
  function readTextFile(evt) {
    // Sprawdź, czy podano dokładnie jeden plik.
    if (evt.target.files.length !== 1) {
      alert("Failed to load file!");
      return;
    }

    var file = evt.target.files[0]; 
    var freader = new FileReader();

    fileName = file.name;

    freader.onload = function () {
      // Cyztaj plik tekstowy.
      text = freader.result;
      // Wywołaj funkcję informującą o gotowości danych.
      onStringReady();
    }

    freader.readAsText(file);
  }

  // Zwracamy obiekt będący interfejsem do składowych publicznych.
  return {
    string: getString,
    fileName: getFileName,
    setOnStringReady: setOnStringReady,
    readFile: readTextFile
  };
})();