Witam,

mam problem ze swoja aplikacja Xamarin android.

Po nacisnieciu przycisku metoda wywoluje event ktory otwiera dialog.
W dialogu wspisujemy dane urzytkownika. Jesli sa poprawne zamyka dialog i zmienia layout na inny.

Jednak po wpisaniu poprawnych danych dialog sie zamyka, ale nie przenosi do kolejneogo layoutu.

Kiedy przyciskam przycisk jeszcze raz przechodzi do dialogu i nie wazne co bym wpisal otwiera layout

Wiem, ze jest cos nie tak z kolejnoscia wywolywania metody, tylko nie wiem jak mam ja zaimplementowac poprawnie.

Tutaj link do repozytorium na gicie: https://github.com/BartusZak/Dziennik-Cwiczen

metoda ktora sie wykonuje przy wcsnieciu przycisku:

 //Tworze Click Event dla przyciusku "Zaloguj sie" (wykorzystuje metode anonimową)
      mBtZaloguj.Click += (object sender, EventArgs args) =>
      {
        //Wyswietlanie dilogu do logowania
        FragmentTransaction zaloguj_tran = FragmentManager.BeginTransaction();
        dialog_zaloguj zalogujDialog = new dialog_zaloguj();
        zalogujDialog.Show(zaloguj_tran, "dialog logowania");

        zalogujDialog.OnZalogujComplete += ZalogujDialog_OnZalogujComplete;

        otworzDziennik();

      };

Tutaj metoda ktora powinna wykonac sie na koniec:

 //Logowanie zakonczono poprawnie
    private void ZalogujDialog_OnZalogujComplete(object sender, OnZalogujEventArgs e)
    {
      if (dialog_zaloguj.ZalogujSuccess)
      {

        //SetContentView(Resource.Layout.dziennik_main);
        //----------------------------------------------------------------------------------------------
        //DZIENNIK
        SetContentView(Resource.Layout.dziennik2);
        FragmentTransaction transaction = FragmentManager.BeginTransaction();
        SlidingTabsFragment fragment = new SlidingTabsFragment();
        transaction.Replace(Resource.Id.sample_content_fragment, fragment);
        transaction.Commit();
      }

    } 

Tutaj klasa dialog_zaloguj.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

using Android.App;
using Android.Content;
using Android.OS;
using Android.Runtime;
using Android.Views;
using Android.Widget;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.Data;
using Java.Lang;
using System.Threading.Tasks;

namespace LoginSystem
{
  #region Event #1
  //Tworze własną klasę eventu potrzebna do onclick event
  public class OnZalogujEventArgs : EventArgs
  {
    private string txtEmailZaloguj;
    private string txtPasswordZaloguj;

    //Wykorzystuje properties, aby moc uzyc zmienne na zewnatrz klasy
    public string Email
    {
      get { return txtEmailZaloguj; }
      set { txtEmailZaloguj = value; }
    }
    public string Password
    {
      get { return txtPasswordZaloguj; }
      set { txtPasswordZaloguj = value; }
    }

    //Konstruktor ktory jest bazowym konstruktorem
    public OnZalogujEventArgs(string email, string password) : base()
    {
      //Wykorzystuje properties do przypisania (inicjalizacji) wartosci zmiennych
      Email = email;
      Password = password;
    }

  }
  #endregion
  public class dialog_zaloguj : DialogFragment
  {
    //Zmienne globalne
    private EditText txtEmailZaloguj;
    private EditText txtPasswordZaloguj;
    private Button btnZaloguj;
    private ProgressBar mprogressBarZaloguj;
    public static bool ZalogujSuccess;

    //mySQL database status variable
    private TextView txtSysLog;

    #region Tworze metodę nadpisującą, ktora wyswietla dialog
    public override View OnCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState)
    {
      base.OnCreateView(inflater, container, savedInstanceState);

      //Przypisuje plik .axml
      var view = inflater.Inflate(Resource.Layout.dialog_zaloguj, container, false);

      //Inicjuje zmienne globalne
      txtEmailZaloguj = view.FindViewById<EditText>(Resource.Id.txtEmailZaloguj);
      txtPasswordZaloguj = view.FindViewById<EditText>(Resource.Id.txtPasswordZaloguj);
      btnZaloguj = view.FindViewById<Button>(Resource.Id.btnZaloguj);
      txtSysLog = view.FindViewById<TextView>(Resource.Id.XtxtSysLog);
      mprogressBarZaloguj = view.FindViewById<ProgressBar>(Resource.Id.progressBarZaloguj);

      //Rejestruje onclick event (2x tab generuje metode) 
      btnZaloguj.Click += btnZaloguj_Click;

      return view;
    }
    #endregion
    void btnZaloguj_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Co się dzieje po wciśnieciu przycisku "Zaloguj!"
      //Widoczny progressbar
      mprogressBarZaloguj.Visibility = ViewStates.Visible;
      //Wywołuje event
      OnZalogujComplete.Invoke(this, new OnZalogujEventArgs(txtEmailZaloguj.Text, txtPasswordZaloguj.Text));

      MySqlConnection con = new MySqlConnection("Server=bartuszak.pl;Port=3306;database=android;User Id=android;Password=pJ8AyURCxKqYRpeJ;charset=utf8");

      try
      {
        if (con.State == ConnectionState.Closed)
        {
          con.Open();
          #region Pirwszy sposob "wyluskwania" danych z bazy
          // MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("SELECT ID FROM Users WHERE [email protected] AND [email protected]",con);
          // cmd.Parameters.AddWithValue("@email", txtEmailZaloguj);
          // cmd.Parameters.AddWithValue("@pass", txtPasswordZaloguj);
          // txtSysLog.Text = cmd.GetString(0);
          #endregion

          /////Drugi sposob
          MySqlCommand cmd = new MySqlCommand();
          cmd.CommandText = string.Format("SELECT ID,User_FirstName FROM Users WHERE User_Email ='"+txtEmailZaloguj.Text+"' AND User_Password='"+txtPasswordZaloguj.Text+"'"); 
          cmd.Connection = con;
          MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
          if (reader.Read())
          {
            ZalogujSuccess = true;
            int ID = int.Parse(reader.GetString(0));
            string User_FirstName = reader.GetString(1);

            //Wyswietlam komunikat o zalogowaniu
            txtSysLog.Text = string.Format("Zalogowny jako: {0}\nID: {1}", User_FirstName, ID);             
          }
          else
          {
            txtSysLog.Text = "Błędne hasło lub email!";
          }

          reader.Close();          
        }
      }
      catch(MySqlException ex)
      {
        txtSysLog.Text = ex.ToString();
      }
      finally
      {
        con.Close();
      }

      //Ustawiam widocznosc progessbar na Invisible
      mprogressBarZaloguj.Visibility = ViewStates.Invisible;

      if (ZalogujSuccess)
      {
        txtSysLog.Text = "Zalogowano";
        Dismiss();

      }           
    }

    //Tworze inicjalizator do eventu
    public event EventHandler<OnZalogujEventArgs> OnZalogujComplete;

    //Tworzę metodę nadpisującą, która wykonuję sie przed wyświetleniem dialogu
    public override void OnActivityCreated(Bundle savedInstanceState)
    {
      //Usuwam tytuł okna (przypisuje wartosc invisible);
      Dialog.Window.RequestFeature(WindowFeatures.NoTitle);
      base.OnActivityCreated(savedInstanceState);
      //Przypisuje animacje do dialogu
      Dialog.Window.Attributes.WindowAnimations = Resource.Style.dialog_animation;
    }    
  }
} 

Wszysto tez wrzucone na gita, link ww.

Błagam, powiedzcie mi w jaki sposob moge zamienic ta metode aby wykonywala sie na koncu, a nie z czego wnioskuje od razu po wcisnieju przycisku :(